Implementácia schváleného projektu, podanie monitorovacích správ a jeho ukončenie

Ako to funguje

Implementácia projektu

Ide najmä o dodržiavanie konkrétnych postupov a časového harmonogramu tak, ako boli zadefinované vo Vašom schválenom projekte. V praxi sú to samotné technické posty, povolenia/schválenia príslušných úradov, administratívne v súvislosti s príjimaním jednotlivých častí nenávratnéh finančného príspevku (žiadosť o platbu) a ďalšie administratívne povinnosti v závislosti od špecifického nastavenia výzvy. Veľmi častou povinnosťou tejto fázy je aj obstarávanie služieb alebo materiáov alebo zložitejšie zazmluvňovanie práv duševného vlastníctva alebo prípadné patentové prihlášky.

Vyhodnotenie a
ukončenie projektu

Ide najmä o dodržiavanie konkrétnych postupov a časového harmonogramu tak, ako boli zadefinované vo Vašom schválenom projekte. V praxi sú to samotné technické posty, povolenia/schválenia príslušných úradov, administratívne v súvislosti s príjimaním jednotlivých častí nenávratnéh finančného príspevku (žiadosť o platbu) a ďalšie administratívne povinnosti v závislosti od špecifického nastavenia výzvy. Veľmi častou povinnosťou tejto fázy je aj obstarávanie služieb alebo materiáov alebo zložitejšie zazmluvňovanie práv duševného vlastníctva alebo prípadné patentové prihlášky.

Chcete sa pridať ku našim úspešným klientom? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru.

Konzultačné služby v oblasti spracovania a podania žiadosti

Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby od preskúmania nápadu klienta, následný výber vhodnej výzvy až po vyhlásenie verejného obstarávania a implementáciu projektu. Naši odborníci Vás radi prevedú celý procesom a všetkými fázami prípravy úspešnej žiadosti o dotáciu či už zo zdrojov Európskej únie alebo iných dotačných schém.

Viac o konzultačných službách

Implementácia projektu a jeho ukončenie

Po úspešnom schválení Vášho projektu je potrebné vykonať ďalšie úkony spojené s jeho samotnou realizáciou a implementáciou. V rámci tohto obdobia ponúkame našim klientom komplexné služby vďaka ktorým sa môžu spoľahnúť, že všetky monitorovacie správy, reporty, žiadosti o platbu apod. budú v poriadku a oni sa môžu venovať reálnemu uvedeniu projektu na trh.

Viac o implementácii a ukončení projektu

 

 

novinky zo sveta dotácií a GDPR

Prečítajte si naše odborné články na tému dotácií a GDPR

Nechajte si posielať prehľad všetkých dôležitých zmien

Budeme Vás informovať len o nových zmenách v legislatíve, ktoré sa týkaju ochrany osobných údajov alebo o aktuálnych možnostiach čerpania dotácií.