Konzultačné služby v oblasti spracovania a podania žiadostio eurofondy alebo dotácie

Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby od preskúmania nápadu klienta, následný výber vhodnej výzvy až po vyhlásenie verejného obstarávania a implementáciu projektu. Naši odborníci Vás radi prevedú celý procesom a všetkými fázami prípravy úspešnej žiadosti o dotáciu či už zo zdrojov Európskej únie alebo iných dotačných schém.

Ako to funguje

fáza 1

Idea a prevedenie projektu

Ujasnenie základnej idey a otázok projektu je mimoriadne dôležité pre všetky ostatné fázy prípravy kvalitného a úspešného projektu. Tejto fáze je nutné venovať naozaj dostatok času, aby mal celý projekt logiku a funkčnosť najmä pre Váš zámer. Naši odborníci Vám radi pomôcť s sformulovaním a rozvíjaním idey a vízie, avšak je dôležité aby celá vízia projektu vzišla z Vašej strany – aby projekt splnil svoj účel najmä pre Vás. Všetky Vaše idey, myšlienky môžeme následne rozvíjať podľa zvolenej dotačnej schémy.

fáza 2

Vyhľadanie vhodnej dotačnej schémy a konkrétnej výzvy

Po vykomunikovaní myšlienky projektu a stanovení si konkrétnych cieľov začne naš tím odborníkov hľadať vhodnú dotačnú schému a konkrétnu výzvy do ktorej sa Vaša myšlienka hodí. Pri niektorých projektových zámeroch je možné kombinovať čerpanie nevratných finančných príspevkov aj z viacerých programov súčasne. Po úspešnom vyhľadaní myšlienkovej zhody s konkrétnou výzvou,  prípadne výzvami bude potrebné získať všetky dostupné informácie o podmienkach čerpania eurofondov pre túto výzvu. Detailne overíme všetky podmienky Vás ako žiadateľa a výzvy. O výsledku Vás budeme informovať detailným reportom a následne sa môžete rozhodnúť do ktorej výzvy alebo výziev sa pustíme.

Chcete sa pridať ku našim úspešným klientom? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru.

fáza 3

Spracovanie a podanie kompletného projektového zámeru

Naši odborníci po ujasnení všetkých detailov z predchádzajúcich fáz začnú so spracovaním všetkých potrebných príloh ako aj samotného projektového zámeru. Pre uspešné uchádzanie sa o eurofondy je naozaj veľmi dôležité kvalitne spracovať všetky jednotlivé časti projektu, tak aby bola dodržaná ich logická následnosť. Na základe vami požadovaných cieľov projektu, stanoveného rozpočtu, očakaváného dopradu, prípadne dalších požiadaviek vám náš tím spracuje grantovú žiadosť tak aby mala čo najväčšiu šancu na úspešné schválenie.

V rámci tejto fázy projektu poskytujeme nasledujúce služby:

  • príprava žiadosti o získanie dotácie, projektového zámeru a finančnej analýzy
  • získanie všetkých potrebných príloh, ich overenie podľa nastavení výzvy
  • podanie žiadosti o dotáciu
  • monitoring a prípadné doplnenie podanej žiadosti
  • príprava podpisu zmluvy o čerpaní dotácie

Verejné obstarávanie

Pre našich klientov poskytujeme aj komplexné služby verejného obstáravanie, ktoré je neodeliteľnou súčasťou takmer každého projektu, ktorý čerpá financie z akýchkoľvek dotačných schém. Niektoré konkrétne výzvy taktiež vyžadadujú vyhlásenie verejného obstarávania už pred samotným podaním žiadosti o dotáciu.

Viac o verejnom obstarávaní

Implementácia projektu a jeho ukončenie

Po úspešnom schválení Vášho projektu je potrebné vykonať ďalšie úkony spojené s jeho samotnou realizáciou a implementáciou. V rámci tohto obdobia ponúkame našim klientom komplexné služby vďaka ktorým sa môžu spoľahnúť, že všetky monitorovacie správy, reporty, žiadosti o platbu apod. budú v poriadku a oni sa môžu venovať reálnemu uvedeniu projektu na trh.

Viac o implementácii a ukončení projektu

 

 

novinky zo sveta dotácií a GDPR

Prečítajte si naše odborné články na tému dotácií a GDPR

Nechajte si posielať prehľad všetkých dôležitých zmien

Budeme Vás informovať len o nových zmenách v legislatíve, ktoré sa týkaju ochrany osobných údajov alebo o aktuálnych možnostiach čerpania dotácií.