Komplexné služby verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov aj uchádzačov/záujemcov

Verejné obstarávanie je súčasťou takmer každého dotovaného programu, ale aj povinnosťou verejných obstarávateľov ako napríklad obce alebo mestá pri obstarávania dodávok služieb alebo tovaru. Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby poradenstva, kompletného out-sourcingu a servisu pri všetkých typoch verejného obstarávania.

Ako to funguje

Pre obstarávateľov

Pre všetkých (aj verejných) obstarávateľov poskytujeme komplexné služby od out-souringu celého verejného obstarávania až po komunikáciu s výhernými uchádzačmi.

Komplexný outsourcing obstarávania

 • komplexná podpora pri plánovaní a realizácii verejného obstarávania
 • realizácia jednotlivých obstarávaní v súlade s platnou legislatívou a v súlade s potrebami klienta
 • chránenie záujmov klienta v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a v prípadných iných sporových konaniach

 

Zabezpečenie jednotlivých úkonov
v procese obstarávania

 • konzultácie s verejným obstarávateľom/ obstarávateľom
 • opis predmetu obstarávania v súčinnosti s klientom
 • vypracovanie súťažných podkladov
 • príprava návrhu zmluvy v súčinnosti s klientom
 • definovanie podmienok účasti v súčinnosti s klientom
 • definovanie hodnotiacich kritérií v súčinnosti s klientom
 • otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk
 • komunikácia s uchádzačmi vo obstarávaní
 • uzatvorenie zmluvy v súčinnosti s klientom
 • spravovanie profilu verejného obstarávateľa

 

Poradenské služby

 • vypracovanie odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa postupov
 • monitoring novej legislatívy a rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie

Pre záujemcov

Pre uchádzačov /záujemcov o účasť vo verejných obstarávaniach poskytujeme služby najmä v poradenstve, monitoringu a manažmentu účasti.

Sledovanie zverejnených verejných obstarávaní

 • monitoring vyhlásených súťaží v národnom a európskom vestníku
 • odporúčania na účasť vo vybraných verejných obstarávaniach

 

Príprava ponuky

 • pomoc uchádzačom pri príprave ponuky
 • príprava jednotlivých častí ponuky
 • kontrola úplnosti ponuky po obsahovej aj formálnej stránke

 

Podávanie žiadostí o vysvetlenie,
žiadostí o nápravu, námietok

 • odborná pomoc pre uchádzačov pri uplatňovaní revíznych postupov
 • zastupovanie uchádzača v konaní proti verejnému obstarávateľovi

 

Poradenstvo pri zadávaní zákaziek cez EKS

 • analýza, kontrola súladu so zákonom, príprava podkladov
 • registrácia a aktivácia konta v elektronickom trhovisku

 

Poradenské služby

 • vypracovanie odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa postupov
 • monitoring novej legislatívy a rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie

 

Zápis do registra partnerov verejného sektora a
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Chcete sa pridať ku našim úspešným klientom? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru.

Konzultačné služby v oblasti spracovania a podania žiadosti

Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby od preskúmania nápadu klienta, následný výber vhodnej výzvy až po vyhlásenie verejného obstarávania a implementáciu projektu. Naši odborníci Vás radi prevedú celý procesom a všetkými fázami prípravy úspešnej žiadosti o dotáciu či už zo zdrojov Európskej únie alebo iných dotačných schém.

Viac o konzultačných službách

Implementácia projektu a jeho ukončenie

Po úspešnom schválení Vášho projektu je potrebné vykonať ďalšie úkony spojené s jeho samotnou realizáciou a implementáciou. V rámci tohto obdobia ponúkame našim klientom komplexné služby vďaka ktorým sa môžu spoľahnúť, že všetky monitorovacie správy, reporty, žiadosti o platbu apod. budú v poriadku a oni sa môžu venovať reálnemu uvedeniu projektu na trh.

Viac o implementácii a ukončení projektu

 

 

novinky zo sveta dotácií a GDPR

Prečítajte si naše odborné články na tému dotácií a GDPR

Nechajte si posielať prehľad všetkých dôležitých zmien

Budeme Vás informovať len o nových zmenách v legislatíve, ktoré sa týkaju ochrany osobných údajov alebo o aktuálnych možnostiach čerpania dotácií.